Prešovčania spomínajú

Unikátna technická pamiatka

20.10.2013 19:00
Zaujímavá stavba, ktorú vidíme prakticky z každého miesta v Prešove, je bývalá vodárenská veža. Je postavená na konci Metodovej ulice na terajšom Námestí Národného povstania, na najvyššom bode miestnej časti Táborisko. Táto unikátna stavba bola postavená začiatkom dvadsiateho storočia, na...

Spomienky na prešovské korzo

20.09.2013 10:14
Určite si mnohí starší Prešovčania spomenú na pekné nedeľné podvečerné prechádzky po prešovskom korze. Bola to časť Hlavnej ulice na východnej strane, v úseku z juhu od bývalej reštaurácie Verchovina po dnešnú predajňu spolku sv. Vojtecha. Tam sa odohrával nedeľný podvečerný život vtedajšej,...

Spomienka na pionierské tábory

20.08.2013 21:24
Do pionierských táborov som chodil veľmi rád. Aj to sa stalo, že cez prázdniny som absolvoval aj dva turnusy. V začiatkoch pioniera nebol ešte veľký záujem o prežitie časti prázdnin v táboroch.Pri odchode do tábora som mal v kufríku všetko úhľadne poukladané s neodmysliteľným zoznamom vecí, ktoré...

Diaľkové školenie pre fotografov

08.01.2012 11:18
Fotografovanie ma "chytilo" už v rannom veku. Začiatky boli veľmi ťažké. Neboli ešte zriadené fotokrúžky. Bol som samouk.Vďaka Vedeckej knižnici v Prešove som sa toho o fotografovaní dozvedel na túto dobu dosť veľa. Už si nepamätám, odkiaľ som sa dozvedel, že Osvetový ústav Bratislava usporiadáva v...

Hľadáme pamätníkov historických udalostí

Vážení priatelia,
obraciame sa na vás s prosbou o spomienky vaše alebo vašich známych na tieto historické udalosti:

1) Prešov medzi dvoma vojnami (1918 - 1939)
2) Prešov v období Slovenského štátu (1939 - 1945)
3) Prešov v prvých povojnových rokoch (1945 - 1948)
4) Prešov po komunistickom prevrate (1948)
5) Prešov v roku 1968
6) Prešov a nežná revolúcia (1989)

Pošlite nám ich na mailovú adresu hist.spol@gmail.com . Po ich redakcii ich zverejníme na našej stránke.