Vďaka Historickej spoločnosti kráľovského mesta Prešov mohli vzniknúť tieto publikácie, venujúce sa histórii nášho mesta.