Internetový časopis Dejiny

Internetový časopis vydávaný v spolupráci s Inštitútom histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Prešove vychádza od roku 2006 dvakrát ročne. Je evidovaný v najväčšej špeciálnej elektronickej databáze EZB OPAC riadenej Staatsbibliothek Berlin, na serveri Deutsche Nationalbibliothek a stránkach Universitätsbibliothek Regensburg, ako aj v databáze Dalhousie Libraries v jednej z popredných kanadských univerzít Dalhousie University v Halifaxe (Nové Škótsko, Kanada); má ISSN. Príspevky v rubrikách Štúdie, Ľudia a doba, Študijné materiály sú recenzované, pre knižnice na Slovensku uvádzané v kategórii ADF – Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch.

Po kliknutí na obálku sa vám zobrazí celé číslo časopisu v novom okne: