Informácie o nás

HISTORICKÁ SPOLOČNOSŤ KRÁĽOVSKÉHO MESTA PREŠOV je nezávislé, nadstranícke, všeobecne prospešné združenie fyzických a právnických osôb, zaoberajúcich sa rozvojom spoločenskovedných, hlavne však historických vied na Slovensku .

Cieľom združenia je vytvorenie súčinnosti všetkých členov združenia pomôcť rozvoju spoločenskovedných – historických vied, zvýšenie vedomostí v oblasti dejín Slovenska a Európy, podporovanie rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, a tým zachovávanie kultúrnych hodnôt a kultúrneho dedičstva spoločnosti.
Združenie podporuje integráciu medzi subjektami rovnakých cieľov a činností vo svete, snahu o ich užšie partnerstvo, výmenu skúseností a zároveň sa zapája do procesu rozvoja spoločenskovedných – historických vied, zvyšuje vedomosti v oblasti dejín Slovenska a Európy a podporovanie rozvoj a ochranu duchovných hodnôt.

 

Na dosiahnutie cieľov Združenie vykonáva činnosť:

- v oblasti podpory vedeckého výskumu
- v oblasti výchovy a vzdelávania (organizovanie prednášok, školenia, konzultácií)
- v oblasti podpory študentskej vedeckej činnosti
- v publikačnej oblasti - vydávanie knižných a iných publikácií, organizovanie výstav
- grantovou podporou, organizovaním neziskových, kultúrnych, charitatívnych, športových a iných akcií a podujatí