Vedecké konferencie a semináre

Centrum a periféria v Československu (región a jeho vymedzovanie)

23.10.2013 22:18
Vedecká konferencia organizovaná Česko-slovenskou / Slovensko-českou komisiou historikov v spolupráci s Historickou spoločnosťou kráľovského mesta Prešov, Katedrou dejín FF UPJŠ v Košiciach, Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV v Bratislave pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. R. Rašiho...

Veľká doba v malom priestore

22.02.2012 23:03
Medzinárodná vedecká konferencia historikov v Prešove Veľká doba v malom priestore. Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 – 1929) Prešov 5. – 7. október 2011 Martin ĎURIŠIN   V dňoch 5. – 7. októbra 2011 sa v Prešove uskutočnila medzinárodná...