Diaľkové školenie pre fotografov

08.01.2012 11:18

Fotografovanie ma "chytilo" už v rannom veku. Začiatky boli veľmi ťažké. Neboli ešte zriadené fotokrúžky. Bol som samouk.Vďaka Vedeckej knižnici v Prešove som sa toho o fotografovaní dozvedel na túto dobu dosť veľa. Už si nepamätám, odkiaľ som sa dozvedel, že Osvetový ústav Bratislava usporiadáva v Prešove konzultačné stredisko diaľkového školenia fotografie. S radosťou som to prijal.

Celý systém fungoval asi takto: zriadeľovateľom bol vtedajší Osvetový ústav so sídlom v Bratislave. Konzultačné stredisko bolo riadené Osvetovým domom v Prešove. Neviem koľko takýchto stredísk bolo na Sl,ovensku, ale podľa zoznamu účastníkov sústredenia predpokladám, že jedno mohlo byť na západe Slovenska a jedno niekde v strede Slovenska. Konzultácie sa uskutočňovali raz v mesiaci - pozvánky rozposlal Osvetový dom - spravidla v sobotu (vtedy sa ešte v sobotu pracovalo). Ja som bol najmladší člen školenia - študent priemyselnej školy strojníckej (narodil som sa v r.1947).

Na konzultácie prichádzali prednášať aj vtedajšie kapacity v oblasti fotografickej teórie (p. Hlaváč, Noel, Vorobjov atď.). Boli stanovené témy podľa ktorých sa predkladali práce hodnotiteľskej komisii (najmenej 3 fotografie). Lektorom v Prešove bol p. Ľudovít Naď a tajomníkom p.Gustáv Chrobák, pracovník Osvetového domu. Z vybraných fotografií bola raz ročne výstava v priestoroch Kolégia na prízemi (dnešné Milk Agro).

Po ukončení dvojročného cyklu bolo sústredenie absolventov v kúpeľoch na Sivej Brade, kde sa zišli všetci absolventi zo Slovenska. Nepamätám si či  sa v tejto činnosti pokračovalo, alebo nie. Skôr nie. S niektorými absolventmi som sa pár krát stretol, no niektorí by už určite mali viac ako sto rokov.
Jaroslav Dulina, Prešov