Naše projekty

Naše projekty predstavujú rôzne publikácie, referáty či články, prednášky a besedy so študentmi a záujemcami o históriu mesta Prešov. Viac sa o nich môžete dozvedieť v jednotlivých záložkách.