Vitajte na našom webe

Dejiny Prešova majú mnoho osobitostí. Ich jedinečnosť spočíva v geografickej polohe mesta, kde sa stretávali a prelínali vplyvy viacerých národov a národností. Podobne charakter kultúrneho vývinu Prešova podmieňovala konfesionálna pestrosť mesta.

Už len letmý pohľad na históriu mesta Prešov naznačuje, že historik zaoberajúci sa jeho dejinami má o čom písať, že príbeh mesta, ktorý zachytí, nebude pre súčasníka nezaujímavým a nudným čítaním.

Novinky

Nová publikácia o Prešove

09.04.2012 20:34
Predstavujeme vám najnovšiu publikáciu venujúcu sa histórii nášho mesta. Predkladaná kniha nie je uceleným obrazom Prešova v prelomovom roku 1918 a nasledujúcich desiatich rokoch v jeho dejinách. Je len sondou, ktorú autorskému kolektívu umožnili získané finančné prostriedky z grantového projektu...

Najnovšie číslo časopisu Dejiny

05.04.2012 12:08
Prinášame Vám najnovšie číslo internetového časopisu Dejiny 2/2011, ktoré sme pre Vás pripravili spoločne s našimi autormi. Prajeme Vám príjemné čítanie: https://historickaspolocnost.webnode.sk/nase-projekty/casopisy/  

Najnovšia publikácia o Evanjelickom kolégiu

31.01.2012 22:04
Predstavujeme vám najnovšiu knihu od autoriek Dariny Vasiľovej a Libuše Frankovej "Z dejín prešovského kolegiálneho gymnázia (1804 - 1918)" Prešov – metropola Šariša sa v premenách času v priebehu posledných piatich storočí stal jedným z významných vzdelávacích, vedeckých a kultúrnych...

Využitie finančných prostriedkov z 2-%-nej dane z príjmu za rok 2010 v roku 2011

04.01.2012 22:32
Finančné prostriedky boli na účet OZ Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov zasielané daňovými úradmi (DÚ), ktoré evidovali tlačivá našich darcov: DÚ Prešov I 337,04 Euro (16. 6. 2011) DÚ Prešov I 81,39 Euro (16. 6. 2011) DÚ Košice II 124,24 Euro (16. 6. 2011) DÚ Prešov II 165,57...

Hľadáme pamätníkov historických udalostí

07.10.2011 23:04
Vážení priatelia, obraciame sa na vás s prosbou o spomienky vaše alebo vašich známych na tieto historické udalosti: 1) Prešov medzi dvoma vojnami (1918 - 1939) 2) Prešov v období Slovenského štátu (1939 - 1945) 3) Prešov v prvých povojnových rokoch (1945 -...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Knihy, ktoré by mali byť súčasťou knižnice každého Prešovčana: