Vitajte na našom webe

Dejiny Prešova majú mnoho osobitostí. Ich jedinečnosť spočíva v geografickej polohe mesta, kde sa stretávali a prelínali vplyvy viacerých národov a národností. Podobne charakter kultúrneho vývinu Prešova podmieňovala konfesionálna pestrosť mesta.

Už len letmý pohľad na históriu mesta Prešov naznačuje, že historik zaoberajúci sa jeho dejinami má o čom písať, že príbeh mesta, ktorý zachytí, nebude pre súčasníka nezaujímavým a nudným čítaním.

Novinky

Podkarpatská Rus v dejinách Československa

23.10.2013 22:27
Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Inštitútom histórie FF PU v Prešove v spolupráci s Historickou spoločnosťou kráľovského mesta Prešov, Centrom historických štúdií z bohemistiky a slovakistiky Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV v...

Pozývame Vás na prednášku

10.04.2013 21:47
Téma: PREŠOV A SLOVENSKÁ REPUBLIKA RÁD Kedy? 18. apríla 2013 (štvrtok) o 16:00 Kde? Caraffova väznica, Prešov

Rozhovor pre Prešovský večerník

20.03.2013 23:10

Pozvánka na prezentáciu novej knihy

20.03.2013 22:53
Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov Vás pozýva na prezentáciu novej knihy, ktorá hovorí aj o dejinách Prešova po roku 1918 Veľká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 – 1929) Prezentácia publikácie...

NOVÁ publikácia - Veľká doba v malom priestore

08.10.2012 21:41
Veľká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 - 1929), Prešov-Graz : Universum, 2012, 408 strán. OBSAH: MESTÁ A REGIÓNY / STÄDTE UND REGIONEN Zmeny národnostného zloženia miest na Slovensku po roku 1918 a možnosti ich interpretácie /...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Knihy, ktoré by mali byť súčasťou knižnice každého Prešovčana: