Využitie finančných prostriedkov z 2-%-nej dane z príjmu za rok 2010 v roku 2011

04.01.2012 22:32

Finančné prostriedky boli na účet OZ Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov zasielané daňovými úradmi (DÚ), ktoré evidovali tlačivá našich darcov:

DÚ Prešov I 337,04 Euro (16. 6. 2011)
DÚ Prešov I 81,39 Euro (16. 6. 2011)
DÚ Košice II 124,24 Euro (16. 6. 2011)
DÚ Prešov II 165,57 Euro (17. 6. 2011)
DÚ Poprad 25,57 Euro (27. 6. 2011)
DÚ Košice 22,90 Euro (15. 7. 2011)
DÚ Humenné 15,32 Euro (20. 7. 2011)
DÚ Bratislava IV 75,28 Euro (26. 7. 2011)

Spolu: 847,31 Euro
 

Použité finančné prostriedky z 2%-nej dane

8. 6. 2011 – Stretnutie a seminár s jubilujúcim historikom prof. PhDr. Ladislavom Tajtákom, CSc. (90. rokov) – 116,08 Euro

5. – 7. 10. 2011 – Medzinárodná vedecká konferencia Veľká doba v malom priestore. Zlomové udalosti v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 – 1929) /  Grosse Zeit im kleinen Raum. Umbrüche in der Stadt des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918 – 1929) – 694,61 Euro (Propagačné materiály pre účastníkov konferencie: (kniha D. Vasiľová: Prešovské kolégium, 30 ks; večera pre účastníkov konferencie; obed pre účastníkov konferencie; občerstvenie pre účastníkov konferencie; príprava zborníka anotácií z konferencie

7. 10. 2011 – Workshop Sporné terminologické otázky maďarsko-slovenských vzťahov, organizátori: Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov a Nadácia Sv. Vojtecha pre výskum strednej a východnej Európy (Ostrihom, MR) – 36,62 Euro