Hľadáme pamätníkov historických udalostí

07.10.2011 23:04

Vážení priatelia,

obraciame sa na vás s prosbou o spomienky vaše alebo vašich známych na tieto historické udalosti:

1) Prešov medzi dvoma vojnami (1918 - 1939)

2) Prešov v období Slovenského štátu (1939 - 1945)

3) Prešov v prvých povojnových rokoch (1945 - 1948)

4) Prešov po komunistickom prevrate (1948)

5) Prešov v roku 1968

6) Prešov a nežná revolúcia (1989)

 

Pošlite nám ich na mailovú adresu hist.spol@gmail.com . Po ich redakcii ich zverejníme na našej stránke.