Nová publikácia o Prešove

09.04.2012 20:34

Predstavujeme vám najnovšiu publikáciu venujúcu sa histórii nášho mesta. Predkladaná kniha nie je uceleným obrazom Prešova v prelomovom roku 1918 a nasledujúcich desiatich rokoch v jeho dejinách. Je len sondou, ktorú autorskému kolektívu umožnili získané finančné prostriedky z grantového projektu VEGA Ministerstva školstva SR, č. 1/0092/02. Preto nemapuje všetko, čo sa v živote Prešova odohralo v 20. rokoch 20. storočia, nie sú tu ani úplné politické, ani sociálne dejiny, autori nerobili ani cirkevné dejiny, odhliadnuc od gréckokatolíckej cirkvi, ktorá mala špecifické postavenie a sídlo svojho biskupstva mala práve v meste Prešov. Kniha je teda sondou písomného charakteru, zatiaľ bez väčšieho využitia jedinečného dobového fotografického materiálu, ktorý autori plánujú použiť pri rozšírenom a komplexnejšom vydaní uvedenej témy. Autorskému kolektívu ostáva len veriť, že predkladaná publikácia zaujme svojich čitateľov, inšpiruje k zamysleniu a možno aj prispeje k ďalšiemu výskumu.