Archív článkov

Pozvánka do Ruska v roku 1917

21.11.2017 21:32

Pozvánka na vedecký seminár

26.09.2016 22:22
Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov Vás pozývajú na vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea univ. prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc. Inštitút...

Konferencia v rámci zasadnutia Česko-slovenskej / Slovensko-českej komisie v Prešove

23.03.2016 21:39
Česko-slovenská komisia historikov v spolupráci s Historickou spoločnosťou kráľovského mesta Prešov a ďalšími inštitúciami usporiada v rámci svojho 44. zasadnutia v Prešove vedeckú konferenciu s názvom Podkarpatská Rus a etnoidentifikačné procesy na jej území v prvej polovici 20. storočia. Program...

Podporte naše aktivity

02.02.2016 21:40
Vážení priatelia, pomaly sa blíži čas daňových priznaní a s ním aj možnosť poukázať 2% (TLAČIVO V PDF) z odvedenej dane pre neziskové organizácie. Obraciam sa na Vás v mene občianskeho združenia Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov s prosbou o podporu jej činnosti aj poukázaním 2 percent...

Prednáška na tému Dr. Jozef Tiso a slovenský štát

09.03.2015 20:56
Pozývame Vás na prednášku PhDr. Ivana Kamenca, CSc., ktorá sa uskutoční dňa 17. marca na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v miestnosti č. 94 o 16:00.    

Podkarpatská Rus v dejinách Československa

23.10.2013 22:27
Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Inštitútom histórie FF PU v Prešove v spolupráci s Historickou spoločnosťou kráľovského mesta Prešov, Centrom historických štúdií z bohemistiky a slovakistiky Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV v...

Centrum a periféria v Československu (región a jeho vymedzovanie)

23.10.2013 22:18
Vedecká konferencia organizovaná Česko-slovenskou / Slovensko-českou komisiou historikov v spolupráci s Historickou spoločnosťou kráľovského mesta Prešov, Katedrou dejín FF UPJŠ v Košiciach, Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV v Bratislave pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. R. Rašiho...

Unikátna technická pamiatka

20.10.2013 19:00
Zaujímavá stavba, ktorú vidíme prakticky z každého miesta v Prešove, je bývalá vodárenská veža. Je postavená na konci Metodovej ulice na terajšom Námestí Národného povstania, na najvyššom bode miestnej časti Táborisko. Táto unikátna stavba bola postavená začiatkom dvadsiateho storočia, na...

Spomienky na prešovské korzo

20.09.2013 10:14
Určite si mnohí starší Prešovčania spomenú na pekné nedeľné podvečerné prechádzky po prešovskom korze. Bola to časť Hlavnej ulice na východnej strane, v úseku z juhu od bývalej reštaurácie Verchovina po dnešnú predajňu spolku sv. Vojtecha. Tam sa odohrával nedeľný podvečerný život vtedajšej,...

Spomienka na pionierské tábory

20.08.2013 21:24
Do pionierských táborov som chodil veľmi rád. Aj to sa stalo, že cez prázdniny som absolvoval aj dva turnusy. V začiatkoch pioniera nebol ešte veľký záujem o prežitie časti prázdnin v táboroch.Pri odchode do tábora som mal v kufríku všetko úhľadne poukladané s neodmysliteľným zoznamom vecí, ktoré...
Záznamy: 1 - 10 zo 41
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>