Podkarpatská Rus v dejinách Československa

23.10.2013 22:27

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Inštitútom histórie FF PU v Prešove v spolupráci s Historickou spoločnosťou kráľovského mesta Prešov, Centrom historických štúdií z bohemistiky a slovakistiky Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode, Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV v Bratislave, Centrom excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove sa uskutoční v dňoch 6. a 7. novembra 2013 na pôde FF PU v Prešove.

Pozvánka

Program