Prednáška na tému Dr. Jozef Tiso a slovenský štát

09.03.2015 20:56

Pozývame Vás na prednášku PhDr. Ivana Kamenca, CSc., ktorá sa uskutoční dňa 17. marca na pôde Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v miestnosti č. 94 o 16:00.