Centrum a periféria v Československu (región a jeho vymedzovanie)

23.10.2013 22:18

Vedecká konferencia organizovaná Česko-slovenskou / Slovensko-českou komisiou historikov v spolupráci s Historickou spoločnosťou kráľovského mesta Prešov, Katedrou dejín FF UPJŠ v Košiciach, Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV v Bratislave pod záštitou primátora mesta Košice MUDr. R. Rašiho a rektora UPJŠ prof. MUDr. Ladislava Mirossaya, CSc., v dňoch 21. a 22. októbra 2013.

Program