Pozvánka na vedecký seminár

26.09.2016 22:22
Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave
Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov
Vás pozývajú na vedecký seminár
pri príležitosti životného jubilea univ. prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc.

Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, 
Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave, 
Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov 
 

Vás pozývajú na vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea univ. prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc.

Program (stiahni)