Pozvánka na prezentáciu novej knihy

20.03.2013 22:53

Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov

Vás pozýva

na prezentáciu novej knihy, ktorá hovorí aj o dejinách Prešova po roku 1918

Veľká doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru

a ich dôsledky

(1918 – 1929)

Prezentácia publikácie s účasťou autorov sa uskutoční v priestoroch Caraffovej väznice dňa 21. marca 2013 (štvrtok) o 17,00 hod. Po prezentácii je možné si knihu kúpiť alebo objednať