Valné zhromaždenie Združenia tvoria všetci členovia

Výkonný výbor Združenia:    univ. prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.
                                                 doc. PhDr. Libuša Franková, CSc.
                                                 doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc.
                                                 doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD.
                                                 PhDr. Peter Kovaľ, PhD.
 

Predseda Združenia: univ. prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.

Tajomníčky Združenia:    doc. PhDr. Libuša Franková, CSc.
                                           doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc.