2 % z dane

30.01.2011 21:05

Vážení priatelia,
obraciame sa na Vás s prosbou o darovanie 2% z Vašej dane pre občianske  združenie Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov.

O občianskom združení a jeho aktivitách sa viac dozviete na našej stránke https://historickaspolocnost.webnode.sk


V roku 2011 by sme chceli pomôcť pri realizácii dvoch veľkých podujatí:
1. Zjazdu Slovenskej historickej spoločnosti, ktorý sa koná raz za 4 roky,
teraz bude v Prešove 26. - 28. apríla 2011
2. medzinárodnej vedeckej konferencie: Veľká doba v malom priestore.
Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918
– 1929)

Ďalej podporujeme:
- vydávanie internetového časopisu DEJINY (https://dejiny.unipo.sk)
- vydávanie kníh s historickou problematikou
- rôzne prednášky o slovenských i svetových dejinách

Za porozumenie a podporu ďakujeme.

S úctou

prof. PhDr. Peter Švorc, CSc.

 

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:
Príloha: Vyhlásenie o poukázaní dane
Potvrdenie o zaplatení dane (to je pre zamestnávateľa, ak nedisponuje takýmto tlačivom)